„Крал Лир“ е една от най-енигматичните шекспирови пиеси, в която авторът безкомпромисно и категорично заявява и разгръща темите за разминаването на гледните точки за света между деца и родители, за необратимите метаморфози на любовта в нелюбов, и на нелюбовта в омраза, ламтежа за власт и домогването до нея, сблъсъка на човека и цялата му суетна шлака с природата, пречистването чрез нея, съпротивата срещу лудостта и стремежа към нея. Ситуации и теми, обгърнати от странна приказно-реална атмосфера, изградена от сумрака на хладните готически замъци, апокалиптичната картина на бурята, помитаща света, кървавите петна по реверите и ръкавите на престъпниците, въображаемите скали и пропасти по бреговете на несъществуващите морета.

Copyright © 2017 GEORGI VACHEV All rights reserved.